Zmiana terminu zakończenia konkursu

W dniu 20-12-2010 roku Zarząd Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. podjął decyzję o przedłużeniu terminu obowiązywania ogłoszonego w październiku 2010 roku konkursu dla Pracowników Banków współpracujących z MFPK Sp. z o.o. do dnia 31-01-2011 roku.  

Zgodnie z powyższym do wyników konkursu zaliczone zostaną wszystkie poręczenia uruchomione w okresie od dnia 20-10-2010 roku do dnia 11-02-2011 roku po spełnieniu warunków określonych w § 5 ust. 3 i ust. 4 Regulaminu konkursu.

Rozstrzygniecie konkursu i ogłoszenie ostatecznych wyników nastąpi nie później niż do dnia 28-02-2011 roku.

Zachęcamy Państwa do dalszej współpracy i dziękujemy za dotychczasowe  zaangażowanie.