ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNEGO DEVELOP INEO+ 258

MAZOWIECKI FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na nowe kolorowe urządzenie wielofunkcyjne Develop Ineo+258

1.       Oferowane urządzenie musi być dostarczone w następującej konfiguracji:
– Develop Ineo+ 258
– 2 podajniki na papier ( min 500 arkuszy każdy )
– Dualny podajnik skanera DF-704
– Podstawę ( zamawiający dopuszcza podstawę zamienną dedykowaną )

2.       Zamawiający wymaga:
– Udzielenia gwarancji na 36 miesięcy lub 100.000 kopii
– Bezpłatne konsultacje w zakresie obsługi urządzenia w całym okresie eksploatacji
– Czas reakcji serwisu 1 dzień roboczy

3.       Kryterium wyboru ocen
– Cena

4. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy przesłać  pocztą lub złożyć osobiście w siedzibie MFPK Sp. z o.o., albo przesłać e-mailem na adres: biuro@mfpk.com.pl w terminie do dnia 17.05.2019 r.

Informacja o wyborze firmy zostanie przesłana do firm e-mailem.