Zapytanie ofertowe na zakup urządzenia wielofunkcyjnego Canon iR3225N

MAZOWIECKI FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH Sp. Z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na nowe urządzenie wielofunkcyjne Canon iR 3225N.

1.       Oferowane urządzenie musi być dostarczone w następującej konfiguracji:
– Canon iR 3225N
– 2 podajniki na papier ( 550 arkuszy każdy )
– Toner o wydajności 21.000 wydruków
– Podstawę ( zamawiający dopuszcza podstawę zamienną dedykowaną )

2.       Zamawiający wymaga:
– Udzielenia gwarancji na 60 miesięcy
– Sprzedaży kserokopiarki przez Autoryzowany Serwis Canon Polska
– W okresie gwarancyjnym pełnej obsługi przez Autoryzowany Serwis Canon Polska
– Elektroniczny system raportowania o zdarzeniach serwisowo – eksploatacyjnych
– Udokumentowanych referencji potwierdzających doświadczenie współpracy z instytucjami finansowo – kredytowymi
– Bezpłatne konsultacje w zakresie obsługi urządzenia w całym okresie eksploatacji
– Czas reakcji serwisu 30 min

3.       Kryterium wyboru ocen
– Cena

4. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy przesłać  pocztą lub złożyć osobiście w siedzibie MFPK Sp. z o.o., albo przesłać e-mailem na adres: biuro@mfpk.com.pl w terminie do dnia 28 czerwca 2012 r.

Informacja o wyborze firmy zostanie przesłana do firm e-mailem.