Umowa poręczeniowa w ramach umowy o współpracy z Agencją Rozwoju Przemysłu SA

12 czerwca 2019 roku w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu nastąpiło uroczyste podpisanie pierwszej w kraju umowy poręczeniowej w ramach umowy o współpracy z Agencją Rozwoju Przemysłu SA.  

Beneficjentem wsparcia udzielonego przez MFPK – w ramach umowy poręczenia – stała się innowacyjna spółka Alma Bonbons Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, producent specjalistycznych słodyczy dla diabetyków, osób chorych na celiaklię, świadomych konsumentów fit oraz innych grup konsumenckich. Pozyskane z pożyczki, poręczonej przez MFPK, środki pieniężne zostaną przeznaczone na zakup linii produkcyjnej, maszyn specjalistycznych, wyposażenia laboratorium oraz środków transportu, co pozwoli spółce na szybszy, dalszy rozwój prowadzonej działalności.  

Z zadowoleniem i satysfakcją obserwujemy pierwsze efekty partnerstwa z Agencją Rozwoju Przemysłu na rzecz wsparcia przedsiębiorczości.   


Na zdjęciu prezesi ARP, MFPK i przedstawiciele spółki Alma Bonbons  www.alma-bonbons.net