Umowa o współpracy z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A.

W dniu 22 grudnia 2011 r. Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych podpisał umowę o współpracy z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. Dzięki tej umowie przedsiębiorcy z Mazowsza wnioskując o pożyczkę w ARP mogą starać się o zabezpieczenie w formie poręczenia MFPK.