Umowa o współpracy z Bankiem Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna

 

 

 

 

 

W dniu 01 marca 2012 r. Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych podpisał Umowę o Współpracy z Bankiem Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna. Mając powyższe na uwadze Przedsiębiorcy z sektora MŚP korzystający z finansowania w BOŚ S.A. mogą wnioskować o poręczenie Funduszu jako zabezpieczenie transakcji kredytowej.