Radom udziałowcem MFPK

Radomscy przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie w prowadzeniu działalności gospodarczej. Radom stał się udziałowcem Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. – instytucji powołanej przez marszałka województwa, wspierającej firmy z Mazowsza. Dla radomskich przedsiębiorców oznacza to ułatwienia w pozyskiwaniu poręczeń przy ubieganiu się o kredyty i pożyczki.

 – To historyczna chwila. Bardzo cieszę się, że Radom przystąpił do Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych. To wyjście naprzeciw oczekiwaniom małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą skorzystać z kredytów i pożyczek, a czasami nie mogą. Uzyskując poręczenie w MFPK, mają znacznie większe szanse na uzyskanie kredytu, a co za tym idzie mogą rozwijać swoją działalność. Mam nadzieję, że radomscy przedsiębiorcy skorzystają z tej okazji. – powiedział podczas konferencji wicemarszałek Leszek Ruszczyk.

 Współpraca miasta z Funduszem przyniesie bezpośrednie korzyści właścicielom mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Radomia i okolic. To okazja dla ludzi podejmujących nowe wyzwania biznesowe i poszukujących kapitału na start firmy, ale również osób bezrobotnych, czekających na nowe miejsca pracy w rozwijających się radomskich przedsiębiorstwach.

„Chciałbym podziękować radnym za jednogłośne przegłosowanie przystąpienia Radomia do Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych. To pokazuje, że nam wszystkim leży na sercu dobro przedsiębiorców działających na terenie Radomia. Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych to instytucja o bardzo dużych możliwościach finansowych. W tej chwili zaledwie 100 przedsiębiorców z Radomia  i okolic skorzystało z tej formy pomocy. Myślę, że uruchomienie oddziału MFPK w naszym mieście spowoduje łatwiejszy dostęp do tej instytucji. Przedsiębiorcy ubiegający się o kredyt wszelkie informacje będą mogli uzyskać na miejscu.” – prezydent Andrzej Kosztowniak.   

Przedsiębiorca, który rozpoczyna działalność lub chce rozwinąć swoją firmę, potrzebuje na ten cel finansów. Najczęściej zmuszony jest wziąć w banku kredyt. Jednak zasady otrzymywania wsparcia finansowego, są coraz bardziej rygorystyczne, więc często bank uznaje, że przedsiębiorca nie ma wystarczającej zdolności kredytowej. Wówczas może udać się do Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych i tam ubiegać się o poręczenie. Fundusz dokonuje analizy firmy i podejmuje decyzje o tym, czy przyzna poręczenie. Jeśli przedsiębiorca je uzyska, bank udzieli mu kredytu.

„Właściciele radomskich firm mogą liczyć na wymierne korzyści współpracy Radomia z Funduszem. Nie poniosą oni opłat przy składaniu wniosku o udzielenie poręczenia. Mogą też skorzystać z preferencyjnych warunków cenowych za udzielone poręczenia do kredytów i pożyczek na rozwój firmy i innowacyjne podejście do biznesu. Poręczenie Funduszu może również obniżyć koszt kredytu” –powiedział Wiesław Kołodziejski, prezes Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych.

Uruchomienie w najbliższym czasie placówki MFPK w Radomiu pozwoli przedsiębiorcom na bezpośrednie korzystanie z doradztwa biznesowego – np. w kwestii wykorzystania środków unijnych czy tworzenia biznesplanu. Będą oni mogli również liczyć na dostęp do informacji gospodarczych – udział w konferencjach, seminariach, spotkaniach indywidualnych.

Wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw pozwala pobudzić rozwój gospodarczy w regionie. Dzięki uzyskanym przy udziale MFPK pieniądzom możliwe są nowe inwestycje, wdrażanie innowacyjnych

rozwiązań i technologii, co wpłynie na wzrost konkurencyjności radomskich przedsiębiorstw. Wiąże się z tym również zwiększenie liczby miejsc pracy i utrzymanie istniejących.

Rada Miasta Radomia podjęła stosowną uchwałę 12 grudnia 2011 r., a MFPK przyjęło nowego udziałowca 29 grudnia 2011 r. na spotkaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

Galeria zdjęć z konferecji w Radomiu