Praca Funduszu w czasie ograniczeń związanych z koronawirusem.

Ze względu na rozprzestrzenianie się koronawirusa chcemy poinformować, że podjęliśmy działania, żeby nie narażać naszych współpracowników ani klientów na jakiekolwiek ryzyko. Naszym najważniejszym celem jest prowadzenie firmy bez narażania naszego i Klientów zdrowia przy jednoczesnym zapewnieniu, sprawnego działania MFPK. Innym równie ważnym aspektem jest oczywiście robienie tego, co w naszej mocy, zarówno jako firma, jak i osoby fizyczne, w celu zmniejszenia skutków tego wirusa.

Ściśle monitorujemy i przestrzegamy wytycznych w ramach naszego Planu Ciągłości Biznesu. Podjęto również dodatkowe środki w celu ograniczenia możliwego rozprzestrzeniania się wirusa, które mogą mieć wpływ na działanie Funduszu. Nie przewidujemy problemów w świadczeniu usług, pracownicy są do dyspozycji w kontakcie telefonicznym, bądź mailowym, a także dyżurujący w siedzibie Funduszu.

https://lnkd.in/dPxmTmV