Międzynarodowa konferencja – THE 2nd BELT AND ROAD INTERNATIONAL FORUM ON THE COLLABORATIVE COOPERATION OF INDUSTRY, EDUCATION AND RESEARCH – Tianjin University of Technology in China.

chiny 2

 

 

2 grudnia 2017, MFPK był reprezentowany przez Prezesa Wiesława Kołodziejskiego na Międzynarodowej Konferencji THE 2nd BELT AND ROAD INTERNATIONAL FORUM ON THE COLLABORATIVE COOPERATION OF INDUSTRY, EDUCATION AND RESEARCH, która miała miejsce na Tianjin University of Technology in China.

Na zaproszenie rektora Tianjin University of Technology – Prezes Kołodziejski wystąpił z referatem dotyczącym możliwości inwestycyjnych i finansowych na Mazowszu oraz kooperacji firm chińskich, planujących inwestycje w tym regionie.

Grono naukowe ze strony polskiej reprezentowali profesorowie Radosław Fiedler, Tomasz R. Szymczyński, Dariusz Bugajewski z Uniwesytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. Jacek Żak z Politechniki Poznańskiej oraz Grzegorz Calik Prezes Europejsko – Azjatyckiej Fundacji Edukacji Biznesowej.

Wydarzenie zgromadziło gości i ekspertów z Chin i zagranicy. W trakcie Konferencji dokonano także otwarcia nowego ośrodka analitycznego, jakim jest „Central and Eastern European Research Institute of the Belt and Road Initiative”.

Konferencja była okazją do wymiany poglądów i doświadczeń przez reprezentantów różnych środowisk, takich jak uczelnie, biznes, organizacje pozarządowe i administracji samorządowej.

chiny1

chiny 3

chiny 4