MFPK laureatem II Edycji Konkursu „AS” organizowanego przez Warszawską Izbę Przedsiębiorców.

24 października, w AIRPORT HOTEL OKĘCIE  miało miejsce ważne dla przedsiębiorców, banków i instytucji finansowych wydarzenie.  Podczas Gali uhonorowani  zostali Laureaci II Edycji
Konkursu „AS” 2015, którego  organizatorem jest Warszawska Izba Przedsiębiorców
.

Celem ogólnopolskiego Konkursu „AS”  jest promocja innowacyjnych produktów i usług polecanych przez banki oraz instytucje finansowe, które zostały uznane przez przedsiębiorców reprezentujących mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, za najbardziej atrakcyjne i odpowiadające ich obecnym oraz przyszłym potrzebom. Konkurs służy budowaniu i umacnianiu więzi pomiędzy przedsiębiorcami i bankami oraz instytucjami finansowymi w celu propagowania, a także rozpowszechniania innowacyjnych produktów  i usług, które mają wspierać rozwój oraz wzrost konkurencyjności polskich przedsiębiorstw.

Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. został wyróżniony   “za całokształt działalności na rzecz wsparcia rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz tworzenia miejsc pracy na Mazowszu”. Nagrodę odebrał Prezes Zarządu MFPK Pan Wiesław Kołodziejski

wip

 

więcej na stronie Warszawskiej Izby Przedsiębiorczości

as