Nabór Ofert – Tablica informacyjna

Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. organizuje konkurs ofert na wykonanie zewnętrznej „Tablicy Informacyjnej Projektu” informującej o realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Tablica powinna być:

– wymiary : 2m (szer.) x (1,5m (wys.)

– mocowana na stelażu aluminiowym  lub uchwytach do balustrady balkonowej.

Tablica może być wykonana z trzech rodzajów materiału: – plexi z drukiem bezpośrednim, – plexi z drukiem w formie naklejki, lub druk bezpośredni na aluminium.

Układ tablicy informacyjnej:

  • § nagłówek tablicy:

Obszar nagłówka powinien zajmować 25% całkowitej powierzchni tablicy. W tej części powinny pojawić się: logotyp RPO WM oraz hasło Programu: dla rozwoju Mazowsza.

  • § środek tablicy:

W środkowej części tablicy należy umieścić tytuł projektu oraz informację o poziomie dofinansowania z EFRR. Na samym dole należy umieścić nazwę beneficjenta. Obszar środka tablicy powinien zawierać około 50% jej całkowitej powierzchni.

  • § stopka tablicy:

Obszar stopki powinien zajmować co najmniej 25% całkowitej powierzchni tablicy i zawierać informację o współfinansowaniu ze środków EFRR wyrażoną w zdaniu: „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”.

Oferty prosimy o przesyłanie do dnia 14-01-2011 na adres e-mail: biuro@mfpk.com.pl lub fax:22 840 32 53