Katalog produktów eksportowych przedsiębiorców województwa mazowieckiego

W ramach działań wspierających rozwój gospodarczy Mazowsza samorząd województwa realizuje szereg przedsięwzięć ukierunkowanych na promocję przedsiębiorczości i kreowanie współpracy gospodarczej, również w wymiarze międzynarodowym. W tym zakresie, na szczeblu samorządu, prowadzona jest współpraca i odbywają się spotkania z przedstawicielami władz administracyjnych oraz agend gospodarczych, publicznych i prywatnych, z regionów innych państw, w ramach których podnoszone są zagadnienia dotyczące inicjowania i realizacji współpracy, również o charakterze stricte handlowym.

W oparciu o dotychczasowe doświadczenia, zostanie przygotowany zbiorczy katalog ofert produktów eksportowych firm województwa mazowieckiego, który może być instrumentem promocji potencjału gospodarczego Mazowsza na rynkach zagranicznych i wspomóc przedsiębiorców regionu w zdobywaniu nowych kontaktów handlowych. Katalog będzie prezentowany na targach i wystawach, w ramach rozmów międzyregionalnych z udziałem partnerów zagranicznych, a także w ramach współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z krajowymi agendami wspierania internacjonalizacji.

Więcej informacji na stronie UM