Irańska delegacja gospodarcza w Urzędzie Marszałkowskim

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie 20 lutego 2017 r. odbyło się spotkanie gospodarcze z udziałem przedsiębiorców z Iranu (region – Prowincja Wschodniego Azerbejdżanu) i mazowieckich przedsiębiorców.

Uczestników powitali: gospodarz wydarzenia Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik oraz Gubernator Prowincji Wschodniego Azerbejdżanu Esmaeil Jabarzadeh, Ambasador Republiki Iranu w Polsce Ramin Mehmanparast oraz burmistrz miasta Tabriz, Sadegh Najafi.

Podczas rozmów przedstawiono informacje na temat potencjału ekonomicznego Prowincji Wschodniego Azerbejdżanu i możliwości podjęcia różnorodnej współpracy gospodarczej z mazowieckimi przedsiębiorcami.

To wydarzenie gospodarcze z udziałem przedsiębiorców z Iranu stało się doskonałą szansą do nawiązania nowych relacji biznesowych przez firmy i osoby, prowadzące działalność gospodarczą na terenie Mazowsza.

W ramach spotkania uczestnicy mieli okazję zapoznania się z aktualnymi mechanizmami wsparcia współpracy zagranicznej przy wykorzystaniu środków europejskich oraz z dogodnych poręczeń, oferowanych przez Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych. Przedsiębiorcy mogli także zaprezentować swoje doświadczenie biznesowe oraz przejść do rozmów dwustronnych, B2B z przedstawicielami branż: metalurgicznej, projektowania i produkcji maszyn do obróbki metali, części samochodowych, obrotu towarowego w sektorze samochodowym i lotniczym, produkcji sprężarek przemysłowych, opakowań, spożywczej i turystycznej. Szerszą perspektywę możliwości współpracy zaprezentowali reprezentanci irańskiej Izby Handlowej sektorów Handlu, Górnictwa i Przemysłu.

Uczestnicy spotkanie zgodnie przyznają, że tego rodzaju bezpośrednie kontakty są bezcenne, jeśli chodzi o nawiązywanie relacji pomiędzy konkretnymi branżami, przedsiębiorstwami i osobami.

Prowincja Wschodniego Azerbejdżanu jest przemysłowym centrum Iranu. Wyspecjalizowała się w produkcji szkła, papieru, stali, miedzi czy leków. To również zaplecze dla krajowej produkcji chemicznej i petrochemicznej, spożywczej, produkcji maszyn rolniczych motoryzacyjnej oraz obuwniczej. Działa tam ponad 5000 zakładów produkcyjnych. Region Wschodniego Azerbejdżanu uchodzi za jeden z najzasobniejszych obszarów Iranu w surowce mineralne. Burmistrz największego w tym regionie miasta – Tabriz, Sadegh Najafi zaprosił biznesowo i turystycznie słowami “zobaczyć jest znacznie lepiej niż usłyszeć”.