O współpracy funduszy poręczeniowych z bankami i przedsiębiorcami

Podczas spotkania Komisji Bankowej BCC „Innowacyjny Bank – Innowacyjny Przedsiębiorca” 23 marca br. omówiono problemy współpracy funduszy poręczeniowych z bankami komercyjnymi, spółdzielczymi, Bankiem Gospodarstwa Krajowego i przedsiębiorcami. Spotkanie, które odbyło się z inicjatywy prezesa Wiesława Kołodziejskiego – członka BCC, prowadził przewodniczący  Jaros

355c6b575cław Brzuzy.

Zwrócono uwagę na sprzeczność jaką jest częściowe pokrywanie się oferty funduszy poręczeniowych i BGK, który jest zarazem ich udziałowcem. W efekcie udział tych funduszy w rynku poręczeniowym stanowi poniżej 1%. Racjonalne byłoby dążenie do komplementarności ofert a nie do konkurowania. Z drugiej strony,  w bankach, w tym także w PKO BP, nie stworzono doradcom klienta systemu motywującego do polecania oferty funduszy poręczeniowych, w związku z czym preferują ofertę BGK w zakresie poręczeń jako standardową i najmniej pracochłonną w przygotowaniu.

Jak stwierdzili przedstawiciele firm obecnych na spotkaniu, praktycznie nie spotkali się w banku komercyjnym z zaprezentowaniem alternatywnej wobec BGK  oferty pozyskania poręczenia.

Więcej……..