Nabór ofert na wykonanie usługi ratingowej wraz z ocena ryzyka kredytowego

Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. ogłasza nabór ofert na wykonanie usługi ratingowej wraz z ocena ryzyka kredytowego.

Zleceniobiorca zobowiąże się do wykonanie usługi polegającej na nadaniu ratingu kredytowego MFPK.

Rating powinien składać się z :

  • Analizy ryzyka kredytowego.
  • Nadania, oceny MFPK w postaci ratingu kredytowego.
  • Wykonaniu i przekazaniu pisemnego raportu ratingowego.

 

Zleceniobiorca powinien posiadać potwierdzone doświadczenie w nadawaniu ratingów kredytowych oraz spełniać kryteria „uznanej agencji ratingowej”  zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16.12.2008r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków (Dz. U. Nr235,poz.1589, z późn. zm.)  ważne zaświadczenia i certyfikaty ECAI

 

 

Oferty prosimy przesyłać do dnia 26-02-2015 na adres e-mail: biuro@mfpk.com.pl lub fax:22 840 32 53