Władze funduszu

Zarząd

  • Wiesław Kołodziejski – Prezes Zarządu
  • Andrzej Gajewski – Członek Zarządu

Rada Nadzorcza

  • Arkadiusz Kamiński – Przewodniczący
  • Teresa Bogiel – Zastępca Przewodniczącego
  • Monika Malanowska – Członek
  • Stanisław Jastrzębski – Członek
  • Jacek Całus – Członek
  • Michał Matejka – członek