Władze funduszu

Zarząd

  • Wiesław Kołodziejski – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza

  • Teresa Bogiel – Przewodnicząca
  • Maria Górska – Zastępca Przewodniczącej
  • Monika Malanowska – Członek
  • Stanisław Jastrzębski – Członek
  • Jacek Całus – Członek
  • Krystian Szczepański – członek