Połączenie się z PFPK Sp. z o.o. w Wyszkowie

INFORMACJA

O POŁĄCZENIU SPÓŁEK

 

 

Szanowni Państwo,

Zarząd Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uprzejmie informuje, iż z dniem 11-04-2011 r. nastąpiło połączenie spółek Powiatowy Fundusz Poręczeń Kredytowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wyszkowie ze spółką Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. Powyższe połączenie nastąpiło poprzez przejęcie całego majątku spółki pod firmą  Powiatowy Fundusz Poręczeń Kredytowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wyszkowie (spółka przejmowana) przez spółkę pod firmą Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie (spółka przejmująca).

 W związku z połączeniem spółek, na podstawie art. 494 § 4 kodeksu spółek handlowych, z dniem połączenia Wspólnicy spółki przejmowanej stali się Wspólnikami spółki przejmującej. Aktualnie kapital zakładowy MFPK Sp. z  o.o. wynosi 39.633.000,00 PLN.

Z poważaniem,

Zarząd MFPK sp. z o.o.