Nowy model wymiany wind w Spółdzielniach Mieszkaniowych

Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych uczestniczył w dn. 7.03.2017 r. w spotkaniu Stowarzyszenia Mieszkańców „Grunt to Warszawa” zorganizowanym dla prezesów Spółdzielni Mieszkaniowych. Podczas spotkania MFPK zaprezentował najnowszy produkt „Nowy model wymiany wind w Spółdzielniach Mieszkaniowych”. To całkowicie nowatorskie podejście do problematyki finansowania renowacji obiektów mieszkalnych. Zamiast kosztownego i uciążliwego remontu starych i niesprawnych dźwigów osobowych umożliwia ono ich wymianę na całkowicie nowe. Na dodatek jest to rozwiązanie ekonomiczne. Świadczą o tym koszty obsługi finansowej takiej dzierżawy.

Dla przykładu; w okresie 5 lat koszty dzierżawy są niższe, niż koszty dalszej eksploatacji i konserwacji starych wind w tym samym czasie. Stąd chętnych nie brakuje, zwłaszcza wśród stołecznych zarządców.

– Nasza pierwsza umowa dotyczyła wymiany 8 wind w naszych wielopiętrowych wieżowcach z lat 70. – wyjaśnia Zbigniew Gaca-Richter, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”, której członkowie entuzjastycznie przyjęli rozwiązanie gwarantujące im wymianę starych dźwigów na nowe, przy stosunkowo niewielkich opłatach miesięcznych. Rata 5-letniej dzierżawy jednej windy wyniesie spółdzielnię 2,5 tys. zł, zamiast 150 tys. zł, jakie zarządca musiałby ponieść jednorazowo na zakup takiego urządzenia. Poza tym po 5 latach winda staje się własnością spółdzielni. Nowy sprzęt dostarcza warszawskiej spółdzielni mazowiecka Fabryka Urządzeń Dźwigowych w Bolęcinie, która jako pierwsza zgłosiła swój udział w pionierskim programie dzierżawy wind. Ponadto w trakcie trwania umowy dzierżawy firma FUD Bolęcin jest zobowiązana do remontów i konserwacji wind, bez dodatkowych kosztów. Koszt zawiera również obsługę finansową projektu.

Prezes MFPK Wiesław Kołodziejski w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego wręczył Prezesowi Spółdzielni Mieszkaniowej Lazurowa Zbigniewowi Gaca-Richter, który jako pierwszy skorzystał z tego wygodnego i efektywnego ekonomicznie rozwiązania.

Pomysł dzierżawy powstał w oparciu o założenia projektu poprawy jakości życia obywateli i jest realizowany przy urzędzie marszałkowskim w ramach programu inteligentne specjalizacje województwa mazowieckiego. – To pierwszy tego typu kontrakt w Polsce i z pewnością nie ostatni. – podkreśla Wiesław Kołodziejski, prezes Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych i współpomysłodawca tej inicjatywy.
_EFO4295
_EFO4308
_EFO4299