Nabór ofert na przygotowanie opracowania o sytuacji sektora SME w Chinach.

Poszukujemy firmy do  przygotowania  opracowania  nt. Sytuacji przedsiębiorstw z sektora SME w Chinach w kontekście funkcjonującego systemu finansowego oraz problematyki finansowania SME z uwzględnieniem kwestii zewnętrznych źródeł finansowania.
Zainteresowane firmy prosimy o przesyłanie ofert do dnia 5 stycznia 2017 roku na adres:

Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
ul. Mycielskiego 20
04-379 Warszawa,
lub e-mailem na adres:  biuro@mfpk.com.pl