8 FORUM ROZWOJU MAZOWSZA

W dniach 25-26 października 2017 r. na Stadionie Legii w Warszawie, odbędzie się kolejna edycja FORUM ROZWOJU MAZOWSZA.
FORUM ROZWOJU MAZOWSZA to najważniejsze w województwie mazowieckim wydarzenie o charakterze warsztatowo-konferencyjnym dotyczące rozwoju regionu. Poświęcone jest promocji funduszy unijnych, wymianie doświadczeń i dyskusjom o tym, jak wzmacniać innowacyjność i przedsiębiorczość województwa.

Projekt został zainaugurowany przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych jesienią 2010 roku i już na stałe wpisał się w kalendarz ważniejszych wydarzeń w regionie. Uczestnicy jednomyślnie podkreślają, że Forum jest wyjątkowe, a jego unikalna formuła sprzyja nawiązywaniu współpracy i dyskusji w gronie przedstawicieli różnych środowisk, zwłaszcza administracji, biznesu, sektora naukowego i pozarządowego.
więcej informacji na stronie: www.forumrozwojumazowsza.pl

Zapraszamy Wszystkich Przedsiębiorców do udziału.